• 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

 • 17th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Unai Emery

 • 17th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Unai Emery

 • 17th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Unai Emery

 • 17th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Unai Emery

 • 16th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Jose Antonio Reyes

 • 16th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Sergio Escudero

 • 16th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Sergio Escudero

 • 16th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Sergio Escudero

 • 16th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Sergio Escudero

 • 16th May 2016

  By: UEFA

  Pictured: Yevhen Konoplyanka